Sera Toprağının Değiştirilmesi

SERA TOPRAĞININ DEĞİŞTİRİLMESİ

Hasat sona erdikten sonra

bitkilerin sera içinde uzun süre bırakılması hastalık etmenlerinin her 

geçen yıl süratle artmasına neden olacaktır. Bitkiler kökleri ve askı
ipleri ile birlikte sökülerek seradan uzakla
ştırılmalıdır.  Eskiden seralarınızın 40 -50 cm’lik yüzey tabakası hasat sonra değiştirilerek başka   toprak  getirilirdi. son 7 yıldır Rekor  Gelişim kullanmaya   başlanmasıyla toprak  değişimi   yapılmamaktadır. Çünkü  rekor  Gelişim  toprağı  istenilen  düzeyde düzenlemekte, dezenfekte etmekte   ve gençleştirerek,  eskisinden de daha   çok  verim  alacağınız hale getirmektedir.